UAB „VS FITNESS“ įdiegė elektroninius verslo sprendimus

2016 m. balandžio – 2017 m. balandžio mėnesiai UAB „VS FITNESS“ įgyvendino projektą „Elektroninių verslo sprendimų diegimas UAB „VS FITNESS“ siekiant optimizuoti įmonės paslaugų teikimą bei didinti darbuotojų darbo našumą“, projekto kodas Nr. 03.3.1-LVPA-K-806-01-0072 , pagal Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto „Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas“ įgyvendinimo priemonę Nr. 03.3.1-LVPA-K-806 „E-verslas LT“. Projektas buvo bendrai finansuojamas iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų.

Pagal 2016 m. balandžio 13 d. pasirašytą paramos sutartį projekto reikmėms skirta paramos lėšų suma sudarė iki 19 693,71 Eur.

Projekto „Elektroninių verslo sprendimų diegimas UAB „VS FITNESS“ siekiant optimizuoti įmonės paslaugų teikimą bei didinti darbuotojų darbo našumą“ įgyvendinimo metu buvo pasiektas įmonės tikslas ir atnaujinta įmonės kompiuterinė technika bei įdiegta klientų ir įmonės poreikius atitinkanti programinė įranga. Įdiegti elektroniniai sprendimai leis įmonei padidinti įmonės konkurencingumą, skatins plėtrą, o sporto klubo lankytojams supaprastins naudojimąsi įmonės paslaugomis, pagreitins aptarnavimo laiką bei padidins aptarnavimo kokybę.
Projektas finansuojamas iš Europos Sąjungos regioninės plėtros fondo.