• Į sporto centrą atvykti ne ankščiau nei 15min. iki rezervacijos pradžios.
  • Visiems lankytojams, atvykus į sporto centrą PRIVALOMA dėvėti apsauginę veido kaukę visose bendruose zonose (administracija, koridoriai, rūbinės). Kaukės galima nedėvėti tik sportuojant.
  • Po treniruotės kaip įmanoma greičiau palikti sporto klubo patalpas, kaip įmanoma trumpiau užtrukti rūbinėse.
  • Griežtai laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higienos, kosėjimo, čiaudėjimo etiketo).
  • Visi susibūrimai sporto klubo patalpose yra griežtai draudžiami.
  • Prašome vengti bet kokio fizinio kontakto su kitais žaidėjais, nuolat išlaikyti 2 metrų atstumą tarp kitų asmenų.
  • Lankytojams jaučiantis prastai, sporto centre lankytis draudžiama.