Vadovaujantis UAB „VS FITNESS“ sutartimi su Kauno teritorine ligonių kasa, sveikatingumo centre yra teikiamos nemokamos arba su priemoka, PSDF lėšomis kompensuojamos, šios paslaugos:
1. Ambulatorinė reabilitacija II: judamojo-atramos aparato pažedimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 14 dienų), suaugusiems;
2. Ambulatorinė reabilitacija II: nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 14 dienų), suaugusiems;
3. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų nervų sistemos ligos, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų), vaikams iki 18 metų amžiaus.
4. Ambulatorinė reabilitacija II: vaikų judamojo-atramos aparato pažeidimai, III reabilitacijos etapas (reabilitacijos trukmė 16 dienų), vaikams iki 18 metų amžiaus.
Asmenų draudimą privalomuoju sveikatos draudimu bei PSDF biudžeto lėšomis kompensuojamų paslaugų teikimo tvarką reglamentuoja 1996 m. gegužės 21 d. priimtas Lietuvos Respublikos Sveikatos draudimo įstatymas Nr. I-1343.

Priėmimo tvarka sveikatingumo centre:
1. Išankstinė registracija tel.: +370 630 00 100, el. paštu: sveikatingumas@vs-fitness.lt;
2. Asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas;
3. Gydytojo siuntimas ambulatorinei reabilitacijai II (Forma Nr. 027/a).