VS-FITNESS KAUNAS MEGA SPORTO ir SVEIKATINGUMO CENTRO TAISYKLĖS

UAB “VS – FITNESS“, įmonės kodas 302484535, PVM mokėtojo kodas LT100005224616, adresas Taikos pr. 66A, Klaipėda (toliau – Sporto klubas) taisyklės (toliau – Taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie Sporto ir Sveikatingumo centro, esančio prekybos centre PC MEGA . 64  Islandijos pl.32  Kaunas paslaugomis

 1. Visi asmenys norintys naudotis Sporto ir Sveikatingumo centro paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su Taisyklėmis ir patvirtinti tai savo piršto antspaudu ar parašu ir jų laikytis.
 2. Lankytojai, norintys naudotis Sporto ir Sveikatingumo centro paslaugomis privalo įsigyti vienkartinį ar terminuotą abonementą (toliau – Abonementas) nustatyta kaina, kuri pateikiama viešai sporto klubo kainoraštyje www.vs-fitness.lt
 3. Pirmos registracijos metu lankytojas save identifikuoja pridėdamas savo piršto antspaudą prie piršto antspaudo nuskaitymo įrenginio. Taip aktyvuodamas savo abonementą.
 4. Foto nuotrauka, taip pat pirštų antspaudų duomenys tvarkomi kliento identifikavimo tikslu.
 5. Įsigijus Abonementą, Lankytojas privalo pradėti lankyti Sporto ir Sveikatingumo centrą ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) dienų. Praėjus 30 (trisdešimt) dienų po apmokėjimo ir neapsilankius Sporto ir Sveikatingumo centre, Abonementas aktyvuojamas automatiškai ir pradedamas skaičiuoti jo galiojimo laikas. Pinigai už nepanaudotą abonementą negražinami.
 6. Lankytojai, įsigyję abonementą Sporto ir Sveikatingumo centre, gali lankytis neribotai, tačiau abonemento rytas- diena narys privalo išeiti iš Sporto ir Sveikatingumo centro iki 17:00val. Vėluodamas išeiti mokamas 5€ mokestis, kuris yra įtraukiamas į kliento profilį ir sumokamą klientui išeinant iš Sporto ir Sveikatingumo centro kasoje. Sporto ir Sveikatingumo centras pasilieka teisę keisti darbo laiką atsiradus nenumatytoms aplinkybės (force major) ir ar ne nuo centro veiksmų atsiradusiomis aplinkybėmis, kurias sukėlė trečiosios šalys, apie tai nedelsiant informavus lankytojus Sporto ir Sveikatingumo centro patalpose arba vs-fitness.lt
 7. Susipažinus su Taisyklėmis už nepilnamečius Klientus iki 16 metų amžiaus pasirašo jų tėvai (globėjai, rūpintojai). Nuo 16 metų amžiaus pasirašo ir pats nepilnametis, tuo patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto ir Sveikatingumo centro paslaugomis, nepilnametis yra susipažinęs su Taisyklėmis, jų laikysis, taip pat užtikrina nepilnamečio Kliento Sporto ir Sveikatingumo centrui bei tretiems asmenims padarytos žalos atlyginimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka, atsako už jo tinkamą elgesį Sporto ir Sveikatingumo centre bei bet kokį jo sveikatos sutrikimą.
 8. Įsigijus abonementą. Ir prisiregistravus suteikiamos visos lankytojui teisės naudotis Sporto ir Sveikatingumo centro teikiamomis paslaugomis.
 9. Lankytojas į Sporto ir Sveikatingumo centro patalpas gali patekti pridėjęs savo piršto antspaudą prie turnikete įrengto piršto antspaudo skaitytuvo..
 10. Abonementai negali būti stabdomi, pristabdomi, Sporto ir Sveikatingumo centro DOVANOJA klientams įsigijus metinį abonementą papildomą 1 mėnesį nenumatytiems kliento poreikiams. Sumokėti pinigai už abonementą nėra gražinami, išskyrus atvėjus, kada Lankytojas negali naudotis Sporto ir Sveikatingumo centro teikiamomis paslaugomis dėl Sporto ir Sveikatingumo centro kaltės ir kitais teisės aktais nustatytais atvėjais.
 11. Prieš pradedant lankytis Sporto ir Sveikatingumo centru, rekomenduojama pasitikrinti sveikatos būklę bei pasitarti su savo gydytoju ir įsitikinti, ar sveikatos būklė leidžia naudotis Sporto ir Sveikatingumo centro paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Sporto ir Sveikatingumo centrą, tenka Lankytojui. Sporto ir Sveikatingumo centras neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos, išskyrus tuos atvejus, kai žala atsirado dėl Sporto ir Sveikatingumo centro kaltės.
 12. Asmeninius daiktus lankytojai palieka rakinamose spintelėse persirengimo kambariuose, susidėjus daiktus jas užrakina Sporto ir Sveikatingumo centras neatsako už Lankytojų asmeninių  daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros ir nesinešti brangių daiktų į Sporto ir Sveikatingumo centrą.
 13. Rakinamos spintėles persirengimo kambariuose Lankytojui priskiriamos automatiškai atėjus į Sporto ir Sveikatingumo centrą ir pridėjus pirštą prie piršto antspaudo skaitytuvo. Pasinaudojus spintele ir paliekant Sporto ir Sveikatingumo centrą spintelė automatiškai yra anuliuojama ir gali būti priskirta kitam klientui pridėjus pirštą prie piršto nuskaitymo įrenginio esančio ant išėjimo vartelių, nepalikite spintelėj daiktų.
 14. Atsižvelgiant į savo ir Lankytojų saugumą Sporto ir Sveikatingumo centre neprieštarauju, kad būtų filmuojama, bendruose Sporto ir Sveikatingumo centro patalpose.

BENDROS LANKYTOJŲ PAREIGOS:

Lankytojai Sporto ir Sveikatingumo centre privalo:

 • Dėvėti tik sportui skirtus drabužius, bei avėti sportui tinkamą ir švarią avalynę.
 • Susipažinti su  esančios įrangos naudojimosi taisyklėmis ir būdais, naudoti sporto klubo inventorių bei įrangą tik pagal tiesioginę jų paskirtį.  Esant bet kokiems neaiškumams dėl įrangos bei inventoriaus naudojimosi ar paskirties, kreiptis į Sporto ir Sveikatingumo centro darbuotojus dėl informacijos suteikimo.
 • Atlikus pratimą, įrangą palikti švarią ir tvarkingą, svarmenis sudėti į numatytą vietą
 • Atliekant pratimus su įranga, su kuria yra kūno kontaktas, naudoti rankšluostį, taip pat rekomenduojama naudoti ir sportines pirštines.
 • Netrukdyti kitiems Sporto ir Sveikatingumo cento lankytojams naudotis teikiamomis Sporto ir Sveikatingumo centro paslaugomis.
 • Nedelsiant informuoti Sporto ir Sveikatingumo centro darbuotojus apie pastebėtus įrangos gedimus, nesinaudoti laikinai sugedusia įranga.

Lankytojams Sporto ir Sveikatingumo centre draudžiama:

 • Būti neblaiviu ar apsvaigusiu nuo psichiką veikiančių medžiagų;
 • Fotografuoti ar filmuoti be Sporto ir Sveikatingumo centro administracijos raštiško leidimo;
 • Įsinešti ir vartoti alkoholinius gėrimus, maistą, rūkyti.
 • Draudžiama sportuoti avint šlepetes, lauko avalynę, sandalus, nešvarią avalynę,
 • taip pat neavint jokios avalynės.

PAŽEIDUS TAISYKLES:

 • Lankytojai pažeidžiantys Sporto ir Sveikatingumo centro taisykles ir keliantys grėsme sau ar aplinkiniams gali būti neįleidžiami į sporto klubą.
 • Jei dėl padarytos kaltės atsirado žala Sporto ir Sveikatingumo centrui ar Lankytojams, žalą privaloma atlyginti. Pagal atskirą susitarimą.
 • Lankytojui pažeidus taisykles ir anuliavus abonemnetą pinigai negražinami.
 • Lankytojui norint pakartotinai aktyvuoti abonementą mokama 100 € bauda.

KIEKVIENAS LANKYTOJAS, PATEKĘS Į SPORTO IR SVEIKATINGUMO CENTRĄ IR ĮSIGIJĘS TERMINUOTĄ ABONEMENTĄ ARBA SUMOKĖJĘS VIENKARTINĮ PASLAUGOS MOKESTĮ, ĮGYJA TEISĘ NAUDOTIS SPORTO IR SVEIKATINGUMO CENTRO TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS IR  TUO PATVIRTINA, KAD YRA SUSIPAŽINĘS SU SPORTO IR SVEIKATINGUMO CENTRO VIDAUS TAISYKLĖMIS IR ĮSIPAREIGOJA JŲ BESĄLYGIŠKAI LAIKYTIS